Keresés:
Műhely

Üdvözöljük a Műhelyben


A Műhely azok folyóirata, akik építik és őrzik belső szabadságukat. Nem akar mást, nem akar többet, mint segítséget nyújtani azok személyiségének teljesebbé formálásához, akik kíváncsiak önmagukra, kíváncsiak a világra, s a szellemi életet nélkülözhetetlennek gondolják mindennapjaikban. A Műhely a létezés sokszínűségét hangsúlyozza, megmutatva azt, hogy bizonyos kérdések időtlenek és helytől függetlenek, egy több száz éve élt filozófus megerősítést adhat mai vívódásainkban, vagy a miénktől eltérő kultúrákban is választ kaphatunk kétségeinkre. Ezért tartjuk fontosnak a sokféle szemlélet együttes jelenlétét, a műfaji sokoldalúságot, hajdani és mai gondolkodók egymásmellettiségét, legyenek akár magyarok vagy más nemzetek képviselői.

Aktuális szám
Imreh András: Nem a hely – a hely szelleme. Mark Strand versei, interjúja és esszéje elé * A versnek méltósága van – Wallace Shawn drámaíró interjúja Mark Strand költővel * Mark Strand versei * Mark Strand: Észrevételek az Aeneis VI. éneke kapcsán * Seamus Heaney: A folyóparti rét * Tábor Ádám, Géczi János, Vörös István, Fekete Vince, Gülch Csaba, Pusztai Zoltán, André András, Terék Anna, Varga Zoltán, Drozdík Álmos, Vér Georgina Mirtill, Vida Gergely, Takács Nándor, Hárs György Péter, Darányi Sándor, Oláh András és Báthori Csaba versei * Tokai András, Szalay Zoltán, Néma Judit és Pátkai Tivadar prózája * Perger Gyula: Az első győri fotográfus, Mayrhofer József * Mayrhófer József fotográfiái

Idézetek


„Tűnődés, értelmezés közben az olvasó befogadja a verset, annak ellenére, hogy hiányt érzékel benne. Amit el kell fogadnia. És eközben ez a hiány lesz a vers lényege: hogy valami, amit addig nem értett, nem tapasztalt, vagy másképp élt meg, mindinkább a sajátja lesz. Egy misztérium birtokába jut – amit nem engedünk meg magunknak az életben.”
Mark Strand (Szilágyi Mihály fordítása)


„Az ölelésekben az a közös, hogy egyszerre jeleznek birtoklást és veszteséget. És természetesen mindegyik ölelés voltaképp három ölelés, ami nemcsak a misztikus vagy számmisztikai értelmezések számára kézenfekvő, hanem nyilvánvaló a pszichológiai jelentése is. Egyetlen kísérlet az ölelésre nem volna elegendő; a második csak kiemelné az első furcsaságát; a harmadik azonban egyértelművé teszi minden további kísérlet értelmetlenségét.”
Mark Strand: Észrevételek az Aeneis VI. éneke kapcsán (Imreh András fordítása)