Aktuális szám

Aktuális szám

Vladimir Nabokov: Puskin – valóság és valószerűség (Szilágyi Mihály fordítása)

„Valójában az a kérdés, melyik művész tudja, mintegy mellékesen, kisebb remekművé változtatni az életet.”

*

Jeanette Winterson: Művészet és élet (Szilágyi Mihály fordítása)

„Az, hogy a művészet gyógyít, nem üres szólam. A művészettel, a művészetért folytatott küzdelemben szentségemmé és erősségemmé vált a nyelv. Máig az, és nem ismerek fájdalmat, amelyet ne tudna enyhíteni a művészet. Kinek a zene, kinek a festészet, nekem elsősorban a versben és prózában megnyilvánuló költészet az, amely áthatol zajon és kínon, tisztító szándékkal felnyitja a sebet, majd fokról fokra megtanítja neki, hogyan gyógyítsa önmagát. A sebeket tanítani kell rá, hogyan gyógyítsák önmagukat.”

*

Tandori Dezső: Tematizálatlan

„Már túl kevés időm

van hátra,

hogy ne történjen végre

semmi.”

*

Jász Attila: Árgyélus és a kismadár – Püspöky István (1950-2018) és munkái

„Püspöky István egy javíthatatlan és kategorizálhatatlan szabadulóművész. A konkrétból az elvont gesztusba, és vissza.”

*

Bertók László: Megint nem voltál ott – Firkák a szalmaszálra

Devecseri Zoltán: Ballada töredékek

A felejtés mestersége

Jób könyvét lapoztad

Juhász Attila: Anakreoni dalok

Gülch Csaba: Illatos-csendes idillek

Bíró József: Garden Party

Oláh András: számvetés

Szentirmai Mária: Test

Szalagyi Csilla: Kőmíves Kelemenné

Sütő Csaba András: első

Ábrahám Eszter: Vonatablak

Ha tested fázik

Kaktusz

Nagy Rita: bon scott

melódia

magad után

Györe Balázs: Kávészemek

*

Dobosi Bea: Anna-nap

Néma Judit: Levelek voltunk

Megtanultunk az örökkévalóságban gondolkodni

*

Hartyándi Mátyás: Öt tiszteletkör az erény oszlopa körül

„Korszak- és civilizációfüggő, hogy egy társadalom mit tart embertelen bűnnek, vagy éppen erényes tettnek. Kína esetében legalább háromezer éves történelemről beszélünk, ami nem könnyíti meg vizsgálatunkat. A hagyományosan erényként fordított de kifejezés már a Dalok könyvében is kilenc különböző jelentéssel szerepel. Az írásjegy rögzült formájának felépítése az ember szívének és lépéseinek egyenességére utalhat.”

*

Pete Krisztián: „Semmi sem árul el többet egy ember életéről, mint a halálának módja” – David Hume élete és halála

„Mindenekfelett azonban a Levél kísérlet Hume hírnevének megvédésre, és örökségének biztosítására egy olyan világban, mely még az igen tartózkodó életrajz tanúsága szerint is oly sokszor volt ellenséges vele szemben, és szinte mindig az volt a nézeteivel szemben.”

Adam Smith, LL.D. levele a nemes William Strahan-hez (Pete Krisztián fordítása)

„ Örök vidámságában túláradt könnyedséggel és szerénységgel keveredő jó természete és jó humora, és a leghalványabb jelét sem mutatta soha rosszindulatnak, mely más embereknél oly gyakran forrása a szellemességnek.”

*

Eisemann György: A Genezis mint technológia – Jókai Mór travesztiája Jules Verne modorában „Nem kevesebb történik, mint hogy a regény főszereplője egyenesen a Biblia szövegéhez írja vissza magát a történelmi idők közvetlen folytatójaként, a bibliai alakok pedig áthidalva több évezred távlatát, a modern civilizáció révén, annak közegébe kerülve élhetnek tovább. A jég fogságába esett hős térbeli elszigeteltsége megnyitja mind a technika jövőjét, mind az őstörténeti idők múltját.”

*

Kelemen Lajos: Verseit adni múltunknak ma (Ágh István: Elvarázsolt ének)

Bödecs László: Kötéltáncos fél évszázad felett (Kántor Péter: Valahol itt)

Szemes Péter: Varázslat és világosság (Kelemen Lajos: Csakis a minden elég)

Szarvas Melinda: Ébredő (Bíró Tímea: A pusztítás reggelei)

Perger Gyula: A város és lakói (Horváth József: Győr lakóinak mindennapi élete a 17. században)

Kemsei István: Monográfiák ideje (Sturm László: Vas István)

Püspöky István grafikái