Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


2007

"Esti általában úgy nézett föl az apjára, mint az Istenre, de mikor az megvette neki azt a bizonyos biciklit, akkor aztán végképp."/p>

Esterházy Péter

"gödrös földúton fogta apám hátulról a kerékpár ülését, míg én az egyensúly és a sebesség arányát próbáltam kitanulni. Micsoda öröm volt, mikor egyszerre éreztem, hogy már nem fut senki mögöttem! A kellő tempó a haladás titka, ezt tanultam meg, a »rögzített mozgást«, ahogy később a világ törvényét neveztem, a forgás és az egyhelyben maradás kiegyensúlyozott közösségét."

Szabó T. Anna

"S a bringa révén úgy szabadulhattam apámtól, hogy napi 30-40 kilométereket leszáguldoztam, Siófokig és Szemesig (Földvárról), meg földutakon."

Tandori Dezső

"Akár lovasnak is gondolhatta, ha a mozgása az ügetésre hasonlított volna, de az árnyék simán, egyenletesen haladt előre."

Nyikolaj Bajtov (Szőke Katalin fordítása)

"Képzeljük el a biciklistát, amint halad, a legfőbb specialistát, miközben átalakítja a helyről-helyre történő mozgás aktusát, ami önmagában ennek az érző testnek a legfőbb specialitása."

Hugh Kenner (Tóta Péter Benedek fordítása)

"A kerékpár mindenek ellenére meg tudta őrizni pozícióját, mintha az egyetlen lenne, ami meg tudta őrizni a technikai forradalmak, a tudomány vészes fejlődése közepette is abszolút biztos helyét."

Tolnai Ottó

"mintha a biciklis utazó biciklivel írt remekmű szerzője volna"

Mártonffy Marcell

"Szalajt a lánc, nyaklik a pedál, bokámat belógó gyökér cseszteti és jön föl a víz. Olykor kisütött a nap. Mert eszembe jutott öregapám. A faluban neki volt az első biciklije. Dalolva hajtotta. Fából volt a sárhányó. Akár egy hangszer, szemlélődő leírás szerint egy pentatonban meglovagolt gordonka, acél és fa archaikus harmóniája."

Cukor György

"Már le se tudtam venni a tekintetem a biciklinyeregről, enyhén szívre emlékeztető alakjáról, a tömpe, lekerekített csúcsban végződő fekete bőrről, a könnyű sárga vászonból készült szoknyáról, amely kirajzolta a feszes kis fart, a combokról, amelyek meglovagolták a nyerget..."

Julio Cortázar (Imreh András fordítása)

"biciklizésben tehetségtelen vagyok, micsoda szégyen ez nekem, női biciklin kell tanulnom"

Nacume Szószeki (Vihar Judit fordítása)

"A bicikli vagy a kerékpár nyergébe a sors rendelése szerint születik az ember, és ez majdnem így van jól. Mert az utóbbiak egy egész lényüket meghatározó lemondásra kényszerülnek: valódi szerelmet ugyanis csak biciklisták éreznek."

Philippe Delerm: A dinamó hangja (Désfalvi Tóth András fordítása)

"Hogyan kell úgy tekerni a felnőtt férfi biciklit, hogy a váz alatt, ferdén kapaszkodik rá az ember, azaz gyerek, azaz én."

Kőrösi Zoltán

"Nyomtuk a pedált Martin Lutherhez Lébénybe."

Maria Georg Hofmann

"Egyikük kedélyesen rám kiáltott: gyere csak közelebb, püspököt még úgyse láttam rövidnadrágban kerékpározni."

Várszegi Asztrik

"Az út mellett, egy kövön pihent. Néha a földre hajított biciklit bámulta."

Alfredo Bryce-Echenique (Kutasi Mercédesz fordítása)

"Nem volt a faluban olyan bicikli, amelyiknek a hátsó kerekéből ne tudta volna kivenni a 8-ast!"

Pátkai Tivadar

"Nagyszerű, Antalka elvtárs, egyszerűen nagyszerű, hogy alá teccett ásni a komonizmust, hogy szabotálni teccett minket, nagyszerű, hogy túl teccett adni a közösbe számító, a közvagyonnak számító biciklijén, és el teccett azt adni egy szomszéd falusi kuláknak."

Fekete Vince

"Gyorsabban telik úgy az idő, biciklin. A világ csavargóinak való a két kerék, boldogok, ünnepet ülnek, ragyognak az esemény örömétől."

Tönköl József

"Azt dünnyögtem: kimegyek Zakopánéba és veszek egy bicajt, majd négy napon belül hazatekerek Pestre. Fogadásból."

Mózsi Ferenc

"Hazafelé, mint az őrült tekert, úgy érezte, repül vele a világ."

Czifrik Balázs

"A fogaskerék ritmikusan kattogott. A kezdet minden kattanással újjászületik. Olyan út előtt állt, melynek nem a hossza végtelen, hanem a tudata. Ilyen utak léteznek azok fejében, akik parttalan kínokat élnek át. Hiába tudják, hogy egyszer vége lesz, ez a vég nem vigasztaló, sőt minden irányába tett mozdulattal távolodik. Az ilyen biciklizők nem az úton haladnak, hanem magukból kifelé igyekeznek."

Verebes Ernő

"Az első kerék különböző színű csíkokra szabdalta az utat: zöld, piros, szürke vonalakat látott. És közvetlenül a háta mögött újra összeállt a folyékonnyá vált világ, visszanyerte eredeti alakját és szilárdságát."

Matthias Göritz (Nádori Lídia fordítása)

"És az átgondolt életszeretet egyik kivetülése a kerékpár."

Prágai Tamás

"Miközben tekert, oda képzelte a lába közé, a vázra Ildikót, ahogy a lány a vállához dől, kacag, és ő annyira bízik benne, hogy behunyt szemmel hajtja a kerékpárt."

Grecsó Krisztián

"Egy hétig nem szólt hozzám, csak biciklizett, járta a határt, nagyokat esett, néha úgy jött haza, mint aki csupa sár."

Podmaniczky Szilárd

"Olyan émelyítő színben pompázott a két szárny a bicigliző angyal vállán, ahogyan csak a festett ulmi üvegablakokon áteső fényben látható, élénken, káprázatosan, fénygazdagon, s a legkevésbé gótikus módon."

Géczi János

"Sokáig álltam még ott apámmal, az ácskapcsokkal az eperfa keresztfájára felszegezett Krisztus-biciklimet nézve, hallgatva egymás hallgatását, amolyan bal meg jobb latorként."

Zalán Tibor

"A sátor előtt ültünk, a két bicaj egymásnak támasztva, a homokba fúródva tűrte a forróságot."

Lovas Ildikó

"az ajtó mellett egy óriás bicikli állt, a falnak támasztva, a legklasszikusabb fajtából, és már jött is apám, a tied, mondta, a tenger helyett."

Szathmári István

"Ő is fel-alá futkározott, a sorok között, a vászon előtt, és kiabált, de hisz ez nem is volt kiabálás, ez egy szerelmi suttogás volt: Bicaj, bicaj, bicaj."

Milan Kleč (Lukács Zsolt fordítása)

"Lassacskán mindent leszedtek róla, csak a váz maradt."

Kukorelly Endre

"Mellette a fekete falon fehér párna, rajta fekete betűkkel: »Tilos a dohányzás!« - alatta a civilizáció egyetlen jele, tábla alá támasztott kerékpár hátsó kereke - a kerékpáré, amellyel kényelmesen elkarikázhatnánk a nagyvilágba."

Sava Babić (Varga Piroska fordítása)

"Tekerés közben fényéveket teszek meg, kozmikus távolságot hidalok át, egy másik dimenzióba jutok a sötétkamrává átlényegített falak között."

Minyó Szert Károly

"a kocsma felé igyekvők, a kocsmából hazatérő kivilágítatlanok, a cekkert a kormányra akasztók, és a lelkes kerékpáros turisták"

Wehner Tibor

"A bicikli, mint ahogy a felkínált költészeti kontextusban ezt értem, inkább a költészet mozgatójának a metaforája, amikor ezt a helyet kiürítette a (tiszta) ihlet, kevésbé státusszimbólumról, mint inkább a mozgás szinkronjáról lenne itt szó, és az események feljegyzéséről, a költészet ritmusáról és a pedáltekerésről, a lét és máskéntlétezés közti szinergiáról."

Urban Vovk (Lukács Zsolt fordítása)

"Holmes ügyfele egészséges arcszínéből és a cipőjén található pedálnyomokból arra következtet, hogy a hölgy kerékpáros."

John Forester (Tóta Péter Benedek fordítása)

"Mondják, akik értenek hozzá, így jelent meg a bicikli motívuma az indián művészetben, és maradt is.

Balázs Attila

"Az első szám, reggel hatkor, mindjárt szenzáció: nemzetközi vasparipa-verseny tizenöt kilométeres távon, vagyis a versenybírók páholyától a szabadkai vasúti aluljáróig és vissza."

Borbély János István

"Igazi mutatványnak számított, amikor valaki az egyik biciklit hajtva fél kézzel egy másikat kormányozott, irányított. Ám az igazi álom, a lehető legkellemesebb utazás az volt, amikor a kedves ült a vázra."

Boško Krstić (Beszédes István fordítása)

"jelképesnek tekinthető, hogy Tolsztoj, aki a természetes élet megszállottja volt, paraszti munkát végzett, s aki élete utolsó szakaszában többnyire birtokán, Jasznaja Poljanában tartózkodott, hogy minél inkább távol legyen a bűnös civilizációtól, 1896-ban, 62 éves korában megtanult biciklizni."

Szőke Katalin

"Győrött a millenniumi ünnepségek egyik jeles színfoltja a kerékpáros verseny."

Bana József

"Háromezer, ötezer évnyi szláv vákuum a barbár, szittya, hiperboreusi éjszakában, s nekik se hírük, se hamvuk. Mit csináltak? Merre voltak? Hát valóban csak akkor bújtak ki a tojáshéjból, midőn a szalonikiek megtanították őket írni-olvasni? Különös. Amint szólásra nyílt a szájuk - a különféle jelenségekről és dolgokról, ami az európai értékeket illeti -, azonnal megvolt saját véleményük, amely többé-kevésbé mégsem vág össze az ún. európai civilizáció bizonyos koordinátáival mind a mai napig."

Miroslav Krleža (Borbély János István fordítása)

"A hatékonyságnak mint önmagában való célnak a szószólói, vagy a sikernek mint a boldogság egyedüli forrásának a hirdetői egy olyan kornak a hamis prófétái, amely szem elől tévesztette a valódi értékeket. Csak egyféle »sikeres« ember létezik a világon: az, aki dacára a rémisztő megpróbáltatásoknak, a lelke mélyén legyőzhetetlen marad."

John Cowper Powys (Czuppon Anett és Danyi Zoltán fordítása)

"Hány évig, meddig fogja Horvátország, Bosznia és Szerbia ennek a következményeit viselni, mint ahogy Jugoszlávia egésze még a mai napig is viseli apáink réges-régi háborújának megosztottságát?"

Drago Jančar (Lukács Zsolt fordítása)

"Görögország számomra már nem egyéb, mint egy ragyogó, hosszú nap, mely a tengeri átkelések mentén nyújtózik. Mint egy piros virágokkal és csonka istenekkel borított óriási sziget, mely fáradhatatlanul sodródik egy fénytengeren, az áttetsző égbolt alatt. Megőrizni ezt a fényt, visszatérni, többé nem engedni a nappalok éjszakájának..."

Albert Camus (Désfalvi-Tóth András és Nagy Zsolt fordítása)

"A mi szemünkben a világ alapvetően két, egymástól jól elkülönülő részre osztható: egyfelől az ostobákra és a csalókra, másrészt a sors azon kegyeltjeire, akik nemes lélekkel és némi szellemmel megáldottan látták meg a napvilágot."

Stendhal (Désfalvi-Tóth András fordítása

"Ha egy fiatal francia nővel hoz össze a sors, aki - szegényke - még jó nevelést is kapott, rögtön a szülői házra gondolok, nővéreim neveltetésére, és előre ismerem legmellékesebb gondolatainak is minden árnyalatát. Ezért szeretem olyan nagyon a rossz társaságot, ahol a több a kiszámíthatatlan. És, ha jól ismerem magam, ez az a pont, ami révén minden idegszálammal Itália lakosaihoz és dolgaihoz kapcsolódom: a nők."

Stendhal (Cseke Ákos fordítása)

"A házigazdának igen tetszett, hogy egy magyar tárgyú doktori értekezés igazgatása szeszcsempészéssel is jár."

Karátson Endre

"Nem sok valósult meg abból, amit abban az időben Kádár ki- meg bejelentett."

Galgóczi Erzsébet

"Hiszek a zene transzcendens hatásában, mert gyökerei is idenyúlnak. A muzsika több, mint ami hallatszik, s a muzsikus fontos dolgok közvetítője: a láthatatlan valóságé. Feladata, hogy láttassa az ember szerepét a világ rendjében."

Borbély Mihály

"Élnek ebben a városban olyanok, akik számomra megfényesítették a legsötétebb téli napot is, bármikor derengett is fel és hunyt ki Lapföldön; és akiknek a jelenlétében még Homérosz is elhalványult, amikor beszélgetésbe mélyedtem velük arról a fájó szóról, amely belevegyül mindennapi gondolatainkba és tetteinkbe; amely már gyermekkorunkban nyugtalanítja csöppnyi agyunkat, és életünk kilátását árnyékolja be öregkorunkban."

Charles Dickens (Tóta Péter Benedek fordítása)

"Azzal szokták az asztrológiát vádolni, hogy teljes determinizmust hirdet. Személyes tapasztalatom viszont, amelyet azóta összevetettem tömérdek ember reakciójával, azt mutatja, hogy akik érdeklődnek az állatövből kiszűrhető tanulságok iránt, általában azért teszik, mert valamivel elégedetlenek az életükben, és szeretnének a helyzeten valamiképp változtatni. Szóval passzivitás helyett a következmény inkább reagálásra, kezdeményezésre ösztönzés."

Karátson Endre

"Nem fogtad fel, hogy egy művész és különösen egy olyan művész, mint én vagyok, azaz kinek munkája minősége a személyiség elmélyülésétől függ, művészetének fejlődéséhez gondolatok társaságát, intellektuális atmoszférát, nyugalmat, békét és magányt igényel."

Oscar Wilde (Horváth Nóra fordítása)