Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


2002

"Édes színésznő, nagyszerű emberke. Azt kérdezi, fogok-e izgulni. De hiszen arról, hogy 26-án megy a "Ványa bácsi", csak az Ön 27-én kézhezvett leveléből értesültem. A táviratok akkor kezdtek jönni, 27-én este, mikor már ágyban voltam. Telefonon olvassák be őket. Minden alkalommal felébredtem és átbotorkáltam a sötétben, mezítláb, egészen átfáztam; aztán alighogy elaludtam, újra, meg újra idecsöngettek. Az első eset, amikor a saját dicsőségem nem hagyott aludni. Másnap, mikor lefeküdtem, odatettem a papucsom és köntösöm az ágy mellé, de nem jött több távirat.

Anton Pavlovics Csehov (Radnai Annamária fordítása)

"És össze kellett szednem legádázabb önvédelmi képességemet, felvonultatnom fogcsikorgató fenntartásaimat a társadalom ellen, hogy ne felejtsem el magamban az egyént, az ő szabadságát, az ő lehetőségeit, az ő jogait. Nevezetesen az élethez, az értelemmel és jelentéssel bíró cselekvéshez, az elismeréshez való jogát mindenfajta földrajzi kötöttségtől függetlenül. Az egyént, akit ha nem vigyáz, a sokféle, fojtogató közösség közül valamelyik gátlástalanul felemészti."

Karátson Endre

"Boethius alig elviselhető feszültségnek szolgáltatja ki magát, amikor lelkének mindkét szereplőjét, a Sorsot és a Bölcseletet színpadra engedi. Nem ő az első, nem ő az utolsó, akit az igazság kérdése zaklat: végzetszerű úton járunk, vagy szabadok vagyunk - kaotikus, vagy rendezett világban élünk - sodródunk, vagy alakítjuk életünket?"

Dévény István

"Istenítjük a tökéletességet, mert szert tenni rá nincsen módunk; viszolyognánk tőle, hogyha miénk volna. A tökéletes ember nélküli, mert az emberi tökéletlen."

Fernando Pessoa (Takács Zsuzsa fordítása)

"Miből is gondolhattam volna előre, hogy az emlékké balzsamozódó ország és az emigráció hétköznapi eleme érzelmileg összemosódik? Hiszen az emigráció kétszeresen is az életet jelentette: az eleven tiltakozást a honi hangtalanság ellen, és olyan másik partot, ahol a törvénytelennek tartott megszálló hatalomtól s ennek árnyékában ügyeskedő magyar hatóságoktól függetlenül lehetett sorsomat, sorsunkat alakítani."

Karátson Endre

"Véget vetni mindenfélénknek, Hamlet. Ennek melléke - az, hogy mégis élünk. Hulladékosan. A lényeg a »tőr« lenne. Helyette tőrökbe (csapdákba) sétálunk."

Tandori Dezső

"... az olvasó elbizonytalanításának (s ez Hamvas egyik legfőbb célja) egyik legfontosabb eszköze ez, hogy a bejáratott gondolkodói sémák és közhelyek mellett a hozzájuk vezető utakat is eltorlaszolja, hogy ezzel mintegy előhívja, sőt kikényszerítse az olvasó (és természetesen a szerző!) aktivitását, aktív részvételét a fogalmak és még inkább a fogalmak jelölte valóság(ok) újragondolásában. Ugyanakkor a Hamvas-szöveg egyáltalán nem próbálja elhitetni olvasójával, hogy a szerző olyan végleges igazságok birtokában van, amelyekhez az olvasó maga is eljuthat majd az olvasás folyamatában."

Szántó F. István

"A Mediterráneum több, kisebb tengerből áll. Ezek, ahogyan már Sevillai Izidor észrevette, »vidékek szerint« vagy »népek szerint«, »szigetek szerint«, »emberi sorsok szerint«, »a királyokra való emlékezés szerint«, »a lakosok szokásai szerint«, sőt még »a marha útja szerint« is kaphatják nevüket. A Nagyban sok elnevezése van a kisebb tengereknek: mintha mindenki azt szeretné, hogy partjánál saját tengere legyen."

Predrag Matvejević (Utasi Anikó fordítása)

"Az ember életmódja kétségtelenül tükröződik gondolkodásmódján, s hogy embereink már a középkorban sem úgy akartak gondolkodni, ahogyan körülöttük gondolkodtak, s nem akarták, hogy az életnek és a gondolkodásnak e külföldi módját rájuk erőltessék, világosan látszik mindenből, abból, ahogyan építkeztek, ahogyan beszéltek, ahogyan festettek, szőttek vagy követ faragtak."

Miroslav Krleža (Utasi Csilla fordítása)

"Egy karcsú vitorlásárboc jól feszülő kötélzettel, a szélben dagadó nagy vitorlával és korrekt szabású toppal nekem ma is többet mond, mint sok olyan dolog, amire esztendőket áldoztam az életemből."

Tarjányi Eszter

"Amikor sok sört iszom, az olyan, mintha lassú folyó sodorna magával a tenger felé. Távoli szigetek fel-felhabzó képe merül fel."

Balázs Attila

"Ha a lakásunkban egy szekrényhez lépek, mindig megtorpanok: megérzem a (molyok elleni) levendulaillatot, és azt képzelem, ha kitárom az ajtót, a tengerparti sétányon találom majd magam."

Boško Krstić (Rajsli Emese fordítása)

"Hvar a szanszkrit xvar - fény, napfényből ered, később a görögök Pharos-ként világítottak vele, a velenceiek pedig kőoroszlánokkal telepítették be. Egyébként itt féltve őrzik a nemtörténést."

Ladik Katalin

"... aki egy töredékes mediterrán városból érkezik, nem lepődik meg a teljességen..."

Villányi László

"Trogir olyan, mint egy szarkofág, amit a tengeren túlról hoztak a mi tengerpartunkra, hogy éjszakánként nimfák és szatírok szökjenek ki belőle, és pánsípjukon muzsikáljanak."

Miloš Crnjanski (Varga Piroska fordítása)

"Szinte minden kőzet a tengerből emelkedett ki, hullámok mosták és formálták, tengeri áramlatok, majd folyók alakították, és örökös vizek mosták..."

Professor Ansted (Szabó T. Anna fordítása)

"A hullámok életének több fázisa van. Enyhe fodrozódásként születnek, tarajos hullámmá, tajtékos hullámmá, átbukó hullámmá válnak, míg végül kialakul a viharos tengerre jellemző hatalmas hullámverés."

Willard Bascom (Szabó T. Anna fordítása)

"Madaram jó ideje vállamon ül viszont, az írógépelésre csudálatos dalokkal válaszol. Teljesen bezsongott. Én magam, a tengerről írva, parányi rezdüléseket éreztem magamban, de valami nagyobbakat nem. »Ez már nem is tenger«, mondja feleségem a Totyi verebünk csárogására-dalolására, »ez már óceán!«"

Tandori Dezső

"Mert a tenger külön szól mindenkihez, aki feléje fordítja az arcát."

Alexander Kielland (Sulyok Vince fordítása)

"A fjord azonban minden alakjában megmarad tengernek, dagálya is van, apálya is, és ennek megfelelően a tenger minden békessége, szeszélyessége és játékossága fellelhető benne."

Isidora Sekulić (Pusztai Ilona fordítása)

"A Kelet és a Nyugat közt megoszló helyzeti előny viszonylagossága kitűnően szemléltethető Tranströmer talán legismertebb verse, a Baltikum fordítása kapcsán: a svéd Östersjöar - Keleti tenger - észt megfelelője a Läänemered - Nyugati tenger; a szóban forgó tenger így tükröt tart az egymással szemben fekvő partok elé..."

Ene-Reet Soovik (Horváth Györgyi és Vankó Annamária fordítása)

"A tenger mélyén, a tengeristen palotájában nincs hullámverés, áll az idő."

Végh József

"Mennybolt és tenger, együtt és elválaszthatatlanul: ők nyújtják a legtágasabb pillantást; ameddig csak hatalmas egységük elér, semmi nem egyszerűbb, látszólag szabadabb, semmi nem változékonyabb; és mégis, semmi nem olyan állandóan, nem oly láthatóan kötődik a csend és a vihar, a derű és ború ritmikus állapotaihoz."

Paul Valéry (Báthori Csaba fordítása)

"A tengerben is megvan az a bűverő, amely mindazokban a dolgokban, melyek éjszaka sem csitulnak el, melyek aludni engedik nyugtalan életünket, azt ígérik, hogy nem fog minden megsemmisülni; olyan, mint az éjjeli lámpa kisgyermekek számára, akik kevésbé érzik magányosnak magukat, ha a lámpa világít."

Marcel Proust (Jancsó Júlia fordítása)

"Szerintem a legtöbb, amit a Művészet tehet, nem az, hogy megnevettet vagy megríkat, hogy felajz vagy dühbe hoz, hanem hogy - a Természethez hasonlóan - álmodozásra késztet... Az ilyen művek derűt árasztanak és felfoghatatlanok. Mozdulatlanok, mint a sziklapart, s mégis nyugtalanok, hullámzók, mint az Óceán, zöld lombbal és halk morajjal vannak tele, akár az erdők, szomorúak, mint a sivatag, kékek, mint az ég..."

Gustave Flaubert (Kamocsay Ildikó fordítása)

"A tenger tesz azzá az emberré, aki lenni akarok."

Paul Valéry (Báthori Csaba fordítása)

"Mert időnként megesik, ha csak rövid pillanatokra is, hogy az ember megtalálja a szavakat, amelyek kinyitják a fejünkben rejtőző házak kapuit, és ki tud valamit fejezni velük - talán nem is sokat, csak épp valamit - abból az információözönből, amely ránk préselődik egy varjú röptében, egy ember járásában, egy utca képében, vagy abban, amit az ember valaha tett, évekkel ezelőtt."

Ted Hughes (Szabó T. Anna fordítása)

"1956. október 23-án s a rákövetkező napokban sok minden történt velem is, mint mindazokkal, akik lementek az utcára, bementek munkahelyükre, részt vettek az eseményekben. Huszonhárom éves voltam, s osztoztam korosztályom repeső érzésében: valami hihetetlen történik velünk, mindannyiunkkal személyesen."

Karátson Endre

"A New Yorkban kiállított mű ezért szándékos szerzői hamisítványa egy történelmi hamisítvány hamisítványának (amely festmény egy nem létező személy arcképét hazugul létezőként ábrázolja)."

Umberto Eco (Csokits János fordítása)

"A történetíráshoz a tekintet térbeli és időbeli kiterjesztésének képessége tartozik, a tanúságtételek rendjében kifejtett s a magyarázat és megértés szintjén gyakorolt kritikai erő, a szövegek retorikai kezelése és mindennél fontosabb, a sérült és egymással szemben néha vak emlékezetek vetélkedő igényeivel szembeni egyenlő elbírálás gyakorlata."

Paul Ricoeur (Takács Ádám fordítása)