Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


2000

 

„Érzem, hogy a lényem, a lelkem tágul, növekszik és büszke vagyok rá. Büszke, nem elbizakodott. Az egyetlen bűn ezen a világon, ha más embereket zsákmányolunk ki, illetve magunkat bolondítjuk vagy csapjuk be: élethosszig tart, mire kikovácsoljuk az életteli életet.

Sylvia Plath (Lázár Júlia fordítása)

 

„Más… az az erő, amelynek révén az ember lát, és megint más az, amelynek révén tudja és felismeri azt, hogy lát.”

Eckhart mester (Mándy Stefánia fordítása)

 

„Az emberi fejlődés legtökéletesebb formája és végső célja nem az, hogy ismeretelméletben jártas, tudós alattvalók legyünk, hanem hogy autonóm személyiséggé, önszabályozó cselekvő személlyé váljunk, aki nemcsak birtokolja az életét, hanem szabadon és határozottan irányítja is.

Sebastian A. Samay (Kada Júlia fordítása)

 

„De tudod, Virginia, én különösen az embereket szeretem figyelni. Kinevetsz? – belefacsarodik a szívem, ha elnézem, ahogy félénken kijönnek a szabadba, levegőznek, lustálkodnak, megváltozik a hangjuk, megváltoznak a mozdulataik.”

Katherine Mansfield (Mesterházi Mónika fordítása)

 

„... engem életemben és munkámban egyre inkább már csak az a szándék vezérel, hogy mindenütt helyesbítsem azokat az ősi elfojtási hajlamainkat, amelyek elvonták és lassanként elidegenítették tőlünk a titkokat, amelyeknek tudatában – végtelen Teljességből merítkezve – leélhetnénk életünket.”

Rainer Maria Rilke (Báthori Csaba fordítása)

 

„... minden űr, minden hiány, minden színleges elhagyatottság nem lehet más, nem lehet – a természetes, hamisítatlan Lét színe előtt – semmi más, mint befele történő elraktározása annak, amit elmúltnak vagy elveszettnek hittünk, – eszmélet és figyelem-összpontosítás, és néma, szívben gyökerező  erőfeszítés, amely arra irányul, hogy a pillanatnyilag láthatatlan, szinte bizonyíthatatlan valóságot megújítsa, – hogy azt (az esztendő következő, emelkedő hullámával) mintegy újonnan, mintegy első ízben, kimeríthetetlen erővel megteremtse...”

Rainer Maria Rilke (Báthori Csaba fordítása)

 

„A hírnév villámgyors terjedést követel egy olyan világban, amelyben eredménye pillantok alatt elkopik; már a legifjabbak is ilyen (egy kiadó és egy maréknyi jóbarát intéseire járatott) hírnév-motorok zajában sürögnek –, s vajmi ritkán fordul elő, hogy az ember egy komoly igénnyel dolgozó szellemmel kerül szembe, aki saját csöndjének centrumában gyökerezik, vagy egyszerűen saját dallamának fókuszában él, szívének őszinte dobbanásai között.”

Rainer Maria Rilke (Báthori Csaba fordítása)