Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


1999

 

„Amikor egy téli éjszaka mélyén a vad hóvihar lökései tombolnak a kunyhó körül, és mindent elfednek és beborítanak, akkor jön el a filozófia fő ideje. Kérdezésének ekkor egyszerűvé és lényegessé kell válnia. Mindennemű gondolat megmunkálása nem történhet másként, mint keményen és élesen. A nyelvi megformálás fáradsága olyan mint a magasba emelkedő fenyők ellenállása a viharral szemben.”

Martin Heidegger (Tillmann J. A. fordítása)

 

„Fiatalkorában sokat sportolt: remek tornász volt, főleg szereken, futballozott, kajakozott is, legfőképpen síelt. Szerette nézni a nemzeti futballválogatott mérkőzéseit, és fontos alkalmakkor átment egy szomszédhoz, hogy tévén láthassa. Nagy csodálója volt Beckenbauernek.”

Martin Heidegger (Bede Fazekas Enikő fordítása)

 

„Azt lehetne mondani: a művészet kísérlet arra, hogy a természetben rejlő emberit szellemileg elsajátítsuk, kibékítsük a természetet és az embert egymással.”

Peter Rosei (Györffy Miklós fordítása)

 

„Wagner maradt számára a legmélyebb zenei tapasztalat. Szerette Schubertet, Schumannt, de Wagner számított neki a legtöbbet haláláig... Általában, apámat csak a zene és az irodalom vonzotta.”

Golo Mann (Bede Fazekas Enikő fordítása)

 

„Ismét elzárkózunk, fennhéjázóak vagyunk, türelmetlenek, ismét megszédít a hatalom, ismét ítélkezünk.”

Erwin Ringel (Báthori Csaba fordítása)

 

„Mit érne a szerelem definíciója annak érzése nélkül?”

Miguel de Unamuno (Szilágyi István fordítása)

 

„Az európai kultúra örök alkotás. Nem állomás, hanem olyan út, ami örökös vándorlásra késztet.”

José Ortega y Gasset (Szilágyi István fordítása)

 

„Aziránt a legcsekélyebb kétsége sincs Ortegának, hogy egy modernizálódott, saját kultúrával, határozott mediterrán jellegzetességekkel rendelkező Spanyolország számára Európa, az európaizáció jelenti a történelmi értelemben vett megoldást.”

Szilágyi István

 

„Regényhőseim a megírás előtt évekig, néha évtizedekig együtt élnek velem. Aztán, mialatt írom őket, a lehető legszorosabb velük a kapcsolat, éjjel-nappal együtt vagyunk. Éjjel is, mert szoktam róluk álmodni, megesett, hogy álmomban árulták el, hogyan akarnak a következő fejezetben viselkedni.”

Galgóczi Erzsébet

 

„Ami mindennapjainkban kicsúszik kezünkből, azt az éjszaka ajándékképpen visszaadja.”

Varga Imre

 

„Az osztrák »hontalanság« fogalmi értelemben vett egyik oka bizonyára az is, hogy a háború után mindent újjáépítettek, amit a szövetségesek romboltak le és foglaltak el – de nem építették újjá azt ,amit a nácik foglaltak el és romboltak le.”

Robert Menasse (Györffy Miklós fordítása)

 

„Az antik filozófiában egyértelmű: ha az ember boldogtalannak érzi magát, akkor ez annak jele, hogy az a tudás, aminek birtokában van, még nem a valódi tudás.”

Hannes Böhringer (Tillmann J. A. fordítása)

 

„A testnek megvannak a maga órái, ám az idő egészen a léleké.”

Julien Green (Bede Fazekas Enikő fordítása)

 

Igen, Európa gyarapszik ugyan, s mégis fogy, egyre több népet gyűjt egybe, de végül csak néhány marad meg közülük. A nagy kultúrnyelveket nemsokára minden elemi iskolában oktatni fogják – a kontinens sok más nyelve viharos gyorsasággal süllyed a regionális nyelvjárások szintjére. Európa egyre több népet foglal magában, ám e népek méltóságának elvesztésénél csak a köztük lévő különbségek megfogyatkozása drámaibb. Földrészünk megfeszített munkával építi fel belső piacát és építi ki elektronikus védfalát a világnyomor ostroma ellen, miközben egy valamit láthatóan lerombol: ábrándos elképzelését, hogy tudniillik a kontinentális méretű, a határok nélküli Európára áhítozó s az egyesült Európát létrehívó piaci igénytelenség éppenséggel nem zabálja fel mindazt, amit álszent módon mindmáig az európai kultúra gazdag sokféleségeként szokás emlegetni.”

Karl-Markus Gauss (Mártonffy Marcell fordítása)