Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


1998

 

„... belül vagyunk szabadok, és belül játszódik az egyetlen olyan dráma, amelyet nekünk kell megoldani. Ki hihette magát valaha is a mindenség urának? De még a leghitványabb ember is ura marad a lelkének haláláig.”

François Mauriac (Bede Fazekas Enikő)

 

„A szabadság! Hát nem attól beteg a világ? Nem az ő fantomja zavarta meg a szellemeket, amikor azt a kevés, persze ideiglenes, valóságot, amiből őseink éltek, helyettesítette üres formájával? Úgy tűnik, inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy néhány ilyen soha nem végleges valóságot, amire egy pillanat erejéig támaszkodhatunk, újra és újra fölfedezzünk, ahelyett, hogy föltépjük ezt a szakadékot, mely éppen azt az embert emészti el, aki a »valóságos«, soha el nem érhető igazságot kergeti.”

Rainer Maria Rilke (Báthori Csaba)

 

„Az egyéntől függ, hogy mit tételez fel magáról, s hogy akaratereje és intelligenciája miként boldogul korlátozott tehetségével és a sors egyéb tényeivel.”

Wolfgang Kraus (Mártonffy Marcell)

 

„... Lét és gondolkodás, művészet és annak figurája, aki a művészetet létrehozza, sőt a cselekedet és a magánélet teljesen különböző szubsztanciák – hogy összetartoznak-e egyáltalán, azt nem döntöm el.”

Gottfried Benn (Báthori Csaba fordítása)

 

„Az embernek szüksége van azokra a bonyolultságokra, amelyek bensejéből fakadnak, a kudarcokra is, át kell jutnia rajtuk.”

Gottfried Benn (Báthori Csaba fordítása)

 

„Ahol az elmélet eltompult, ott már csak a művészi kifejezésnek van éle.”

Rudolf Burger (Mártonffy Marcell fordítása)

 

„… azok a reklámok a legsikeresebbek, amelyek új szokásokat honosítanak meg, egyszóval új életmódot, vagy annak valamelyik elemét adják el. Egy-egy termékről ugyanis a megváltozott anyagi viszonyok mellett könnyen le tudnak mondani az emberek, a megrögzött szokásokról azonban már nem.”

Szakál Gyula

 

„A Természet minden téren megengedheti magának a pazarlást, a művésznek a végsőkig takarékosnak kell lennie.”

Paul Klee (Báthori Csaba fordítása)

 

„Az én nemzedékemnek még mindig fájnak Palach harmadfokú égési sebei.”

Boško Krstić (Varga Piroska fordítása)

 

„A szerelemben sohasem tudjuk és tudhatjuk: hol vagyunk; nincs fejlődésvonala, logikája, pszichológiája, nonszensz-mozaik az egész.”

Szentkuthy Miklós

 

„Egy kísérletező társadalomban nem lehet felnőni az örökségtől való megfosztás nélkül – és így a felnövekvés eszméje is elmosódottabbá válik. Már nincsenek »ősök« vagy elődök, akiknek az életrajza számunkra komplett világ- és életformát mutatna. Az előttünk álló emberek alakjai ködbe vesznek. Ők a neurózisukon és a bankszámlájukon kívül már semmit sem hagyhatnak ránk.”

Peter Sloterdijk (Weiss János fordítása)

 

„Az író életének minden pillanatára emlékezni tud, amikor meg nem, akkor úgy érzi, személyiségét vesztette.”

Heimito von Doderer (Schulcz Katalin fordítása)

 

„Biztatásul azt mondom magamnak: a vágyak jövőnk emlékei.”

Rainer Maria Rilke (Báthori Csaba fordítása)

 

„kibutulásunk a történelemből magától ment. Most azzal próbálkozunk, hogy útfélen felejtve – elhagyogassuk ami tegnap még megvolt: jobbik, józan eszünket.”

Határ Győző

 

„A polgárt alattvalóvá lehetett ugyan terrorizálni, de gondolkodása még ezen státusában sem volt maradéktalanul átprogramozható. Annál is kevésbé, mert ha nem mondhatták is, de tanulták, tudták, illetve saját bőrükön tapasztalták: a márciusi pontok szinte egytől egyig feleseltek a Rákosi nevéhez kötődő rendszerrel.”

Gyarmati György