Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


1997

 

„... meg vagyok győződve arról is, hogy életünk minden eseménye haszonnal jár...”

Marguerite Yourcenar (Lackfi János fordítása)

 

„Két aggály között vergődik minden szerelmem: az egyik a túlságosan pusztító eksztázistól, a másik a kerepelő rutintól való félelem.”

Szentkuthy Miklós

 

„... a nő a SAJÁT személyisége jogán aligha lehetett valaki, értékét csakis a férfin keresztül szerezhette meg, a státuszát az döntötte el, hogy kinek a felesége, kinek a szeretője, kinek az anyja vagy kinek a leánya.”

Mohás Lívia

 

„Amennyiben olyan társadalomban élünk, amelyben a férfiak saját előnyeik érdekében elnyomják a nőket, vajon hol vannak ezek az előnyök?”

William Oddie (Schmal Alexandra fordítása)

 

„Ne feledjék kérem, hogy a művészet csak út és nem cél.”

Rainer Maria Rilke (Weiss János fordítása)

 

„... a történelmi ábrázolásnak annyi »stílusa« létezett, ahány felismerhető irodalmi stílus volt a XIX. században.”

Hayden White (Javorniczky István fordítása)

 

„Szabadságon a szó eredeti értelmében a külső akadályok távollétét értjük”, míg „a jog azt a szabadságot jelenti, hogy megtehetünk-e valamit vagy sem”.

Michael Freeden (Kiss Csilla fordítása)

 

„Én magam úgy érzem, hogy annyi értéktelen, ezerszeresen piacosított költőieskedés láttán ugyanolyan jó, ha az embernek kétszáz, mintha kétezer olvasója van, és ez talán jobb befektetés is.”

T. S. Eliot (Báthori Csaba fordítása)

 

„... a művészet nem abból a világból indul ki, amelyet látunk, hanem abból, amit felépítünk magunkban.”

Northrop Frye (Weber Kata fordítása)

 

„Van egy egyetemes költészet, amely mindenben megcsillan.”

Wallace Stevens (Weber Kata fordítása)

 

„A filozófiának Nietzsche értelmezésében csupán egyetlen vonatkoztatási pontja van: a személy maga, és persze nem ő hever a világ lábainál, hanem a világ rezzen össze előtte.”

Kalmár Zoltán

 

„Szerzőnk »rejtelmes történetei« így elbeszélésükkel mint magának az elbeszélés művészetének a titkairól is feltűnő nyomatékkal vallanának.”

Eisemann György

 

„Könyveim közben szunnyadoznak, fabatkát sem érnek pillanatnyilag. És feledésbe merülök lassanként.”

Baudelaire (Báthori Csaba fordítása)

 

„A világmindenségben való utazásról álmodunk: de nem bennünk rejlik-e a világmindenség? Szellemünk mélységeit nem ismerjük. – A titokzatos út befelé vezet.”

Novalis (Weiss János fordítása)

 

„Talán azért kell olyan sok erő és erőfeszítés a megszokotthoz és a közönségeshez, mert a tulajdonképpeni ember számára semmi sem szokatlanabb és ritkább, mint a nyomorúságos megszokottság.”

Novalis (Weiss János fordítása)

 

„Novalis szemében minden mese valamiképp kozmogónia is: az egymást megtermékenyítő lélek és világ szülötte.”

Gaston Bachelard (Mártonffy Marcell)

 

Nincs más, mint a Szépség: s csak egy tökéletes kifejezése létezik, a Költészet. Minden más ezen kívül merő hazugság - kivéve a szerelem, azoknak, akik testükkel élnek, no meg a barátság, ez a szellemi szerelem.

Stéphane Mallarmé (Bárdos László fordítása)