Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


1996

 

„A pártatlanság elve egyúttal a felelősség elvéhez is elvezet; nemcsak az a kötelességünk, hogy meghallgassuk mások érveit, hanem az is kötelességünk, hogy válaszoljunk, reagáljunk, mihelyt cselekedeteinkkel befolyásoltunk másokat. Végül a racionalizmus ily módon azzal a belátással is összefügg, hogy szükségesek olyan intézmények, amelyek óvják a kritika szabadságát, a gondolat szabadságát s ezzel az ember szabadságát.”

Karl Raimund Popper (Báthori Csaba fordítása)

 

„Minden teremtmény a legnagyobb tökélyre törekszik.”

Eckhart mester (Mándy Stefánia fordítása)

 

„Amit kívülről kaptam vagy szereztem, azt elveszíthetem, ami bennem született azt nem…”

Eckhart mester (Mándy Stefánia fordítása)

 

„Október 25-én indult meg Győrben a tömeg. Nagy Imre titkára, Kéry József főügyész társaságában a vagongyáriakhoz mentem, hogy megtudjuk a szándékukat. Megmozdulásukra a fogház előtt a hatalom fegyverekkel, halálos lövésekkel válaszolt. Az áldozatok az aszfalton hevertek.”

Vörös Jenő

 

„Hiszen a szerelemben jut legközelebb az ember a teljesség megtapasztalásához, miközben senki nincs közelebb a halálhoz, mint aki szerelmes…”

Rochlitz Kyra

 

„A rendíthetetlenség a veszedelmek közepette (ha ugyan a rendíthetetlenség a jó szó erre), a halál megvetése, a balsorsban tanúsított türelem sokszor abból a hibánkból ered, hogy nem mérlegeljük kellőképpen a bajt, és nem olyannak látjuk, amilyen.”

Michael de Montaigne (Antal László fordítása)

 

„Martin du Gard életműve annak visszautasításából született, hogy eltűnünk a világból.”

Bálint Péter

 

„A humanisták nem tehetnek más, mint időnként makacs következetességgel megszólaltatják a lelkiismeret, az értelem, a szolidaritás szavát…”

Márai Sándor

 

„Válságos időszakaimból, mikor úgy éreztem, mélyponton vagyok, s tehetségtelennek, üresnek éreztem magam, mindig a versírás mentett ki végül.”

Kerék Imre

 

„A magyarság eddigi történelme során számos idegen etnikumot fogadott magához, olvasztott be vagy legalább integrált a maga társadalmába. E folyamatos során értelemszerűen konfrontálódott ezeknek az etnikumoknak az övétől eltérő munkakultúrájával, s amit abból alkalmazni tudott, azt felhasználta.”

Gunst Péter

 

„A társadalmi tapasztalatokat az emberek már a reneszánsz óta fogalmazásokban rögzítik. A protestáns országokban kár a XVIII. századtól megjelentek a sajtóban és a ponyvairodalomban a szerelmi és a háborús kalandokat felváltó témák. A társadalmi ügyesség és az üzleti siker válik igen figyelemreméltó témává. Sorra születnek világirodalmi színvonalú művek, amelyek a gazdaság működését mutatják be. Gondoljunk a már említett Balzacra, vagy Zolára, aki harminc évvel a marketing tudományának megszületése előtt egy szakmai kézikönyvet ír irodalmi igényességgel (A hölgyek öröme).”

Fábri Anna

 

„Ahol valójában hiányzik a forma, ott nincs többé tartalom. Az egyiket keresni azt jelenti, hogy keressük a másikat. A kettő annyira elválaszthatatlan, mint a szín és az anyag, és ezért van az, hogy a művészet maga az igazság.”

Gustave Flaubert (Báthori Csaba fordítása)

 

„Tehát a gondolkodó, tudattal megáldott-megvert ember (aki amúgy a természet szerves része volna) állandóság-igényéről árulkodó kultúrtermék a szobor, valami állandó az egyébként megállíthatatlanul változóban.”

Székely János Jenő

 

„Nézetem szerint a képzelet akkor látja el sajátos közvetítő feladatát, amikor a betű szerint értett kijelentés romjai felett új jelentés ad hírt magáról.”

Paul Ricoeur (Mártonffy Marcell fordítása)

 

„Semmi haszontalant nem kézbevenni, s a hasznosíthatót helyesen; kezdettől fogva gyűjteni magunkban a múlt és jelenlegi sikerekre vonatkozó, legkülönbözőbb és legellentétesebb emlékeket: hogy ne másként, csak ezer tapasztalat birtokában csöppenjünk abba a végtelen aszályba, amivel bármelyik pillanatban meglephetnek az istenek.”

Rainer Maria Rilke (Báthori Csaba fordítása)

 

„Az emberiség álmainak él, és éppen ezért – álmaiban él.”

Határ Győző

 

„Mert popból vagy és poppá leszel.”

Tandori Dezső