Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990


1993

  „A nyelv mint játék és a nyelv mint betegség a vágyteljesítő gondolkodás két különböző oldala, és a vágyteljesítő gondolkodás a gyermekkor öröksége, mely belőlünk kitörölhetetlen és a tiszta öröm-én titkos tervét, a valóság erotikus értelmének keresését folytatja tovább.”
Norman O. Brown (Csiszár Zsolt fordítása)

„Az emberi nyelv egésze, a vágyódó ember mondanivalója felé való nyitás, a vágy szemantikájának megalkotása jogosítja fel a pszichoanalízist, hogy a nyelvről szóló nagy vitáknak részese legyen.”
Paul Ricoeur (Martonyi Éva fordítása)

„A szavak legendát szőnek, mitopoetikusak. A történetek látszatosak és illékonyak, a környezet vetületében élnek, de van valóság-magjuk. A képek perspektívát mutatnak a személynek, kijelölik a létező helyét és megmutatják mennyire jelenlevő a személy. Végül is ez a célja minden pszichoanalitikus kezelésnek.”
Jádi Ferenc

„A pszichoanalízis a vágy nyelvészete. Megmutatta, hogy lelkünk mélyén Történetek, Rendek születnek, melyekből boldogsággal és kínnal teli Utak nyílnak, olyan beszédet alkotott, mellyel valóvá (szavakká) válnak a lélek Dolgai és megteremtődhet egy kizárólag személyes értelemben vett Igaz.”
Bókay Antal

„Sokszor éreztem azt, hogy szárnyalok a szöveggel, már nem figyelek a tartalomra, csak a szöveg szavaira lélegzem, a testemen érzem a szavakat, amelyek jelentésükön túl, mindig a születésről, a szerelemről és a halálról beszélnek. Ez a metafizikus megértés.”
Tényi Tamás

„A tudattalan az érzékelő tudatrendszer közvetítésével érzékelőket nyújt ki a külvilág felé, melyek hirtelen visszahúzódnak, miután megízlelték annak ingereit.”
Sigmund Freud (V. Horváth Károly fordítása)

„Apátiával telten újra véghez kell vinni a még túlságosan bátortalan freudi merényletet az elméleti terror ellen, mindazok ellen a világon, akik megfélemlítenek és agyongyötörnek a nagy matémák nevében.”
Jean-François Lyotard (Simon Vanda fordítása)

„Az alapanyag és a végcél nem lehet más, mint a bűnbeesett, mert anyaghoz kötötté vált, megváltott, mert kötelékeitől eloldott nyelv.”
Hárs György Péter

„A szinkronicitás a pszichés és a pszichofizikai események közötti idő- és jelentés-párhuzamokra utal, jelentéssel teli egybeesések előfordulását jelöli, amelyek önmagukban véletlenszerű történések, ám annyira valószínűtlenek, hogy föl kell tételeznünk: valamiféle elven alapulnak.”
Carl Gustav Jung (Pándy Gabriella fordítása)