Keresés:
Műhely

Gondolatok


2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 19902010


„Az élet folytonos indulás.”
Yves-Jacques Bouin (Imreh András fordítása)

„Azt mondom, a mozdony olyan, akár az emberi test.”
 Rudyard Kipling (Sári Júlia fordítása)

„A vonat füttye elhagyott. De még csattognak a kerekek. Tőlünk függ, milyen dallamot képzelünk hozzá.”
Jókai Anna

„Mikor a 19. század elején a vasútról megszülettek az első értekezések, a szerzők a tér és az idő megsemmisítéséről beszéltek.”
Horváth Nóra
 
„A szépirodalomban megjelenő vonat gyakori úticélja a provinciális kisváros, minduntalan ismétlődő léthelyzetekkel. Ez a környezet az elhagyhatatlanság képzeteit idézi, így a vasútállomás a rabság és szabadság kettősségének helyszíne, amely mentes a történelem előrehaladó mozgásától, a köznapiságba záródik.”
Kovács Krisztina

„Édesanyám a nagymama mellett, mi, gyerekek, pedig oldalvást térdepeltünk… Sem a háború előtt, sem utána, sohasem hittem olyan őszintén Istenben, és nem is imádkoztam annyira tiszta szívből, mint akkor. Olyan odaadóan mondtam a nagymama után az imaszöveget, hogy úgy éreztem, megállt az idő, határtalanná vált a tér, s hogy a Jóisten hall engem.”
Milena Šurjanović (Borbély János István fordítása)

„Elsőként Zénón Az ember természetéről című írásában állította, hogy a végső cél a természettel összhangban élni, amely az erény szerinti élet… Az erényes élet a természettel összhangot mutató dolgok tapasztalata… Mindenki természete a mindenség természetének része.”
Szoboszlai-Kiss Katalin

„A szülőföldre rátalálunk, elnyerjük.”
Mirko Kovać (Borbély János István fordítása)

„A sztoikus filozófia szigorú, jól felépített, következetes és mindenekfelett az ember – az esendő világtól elhagyatottként bolyongó, önmagát kereső ember – filozófiája.”
Szoboszlai-Kiss Katalin

„A szerelmek, mint a kapcsolatok kitüntetett jelentőségű aktorai ráadásul egészen speciális szerepet is kapnak a biográfiákban: ők a »múzsák«, a nagy alkotó ihletői.”
Lengyel András

„Flaubert önmagával szemben kérlelhetetlen volt, az irodalmat mindenekfelett állónak tartotta. A Bovarynét egészen önsanyargató munkával alkotta meg.”
Rőhrig Eszter

„Az ész klapanciái hamisan zengenek, dilettáns művek. A meztelen szív jobb költő nekem.”
Su-la-ce – Közreadja Sári László

„… az élő mesemondó közösségek funkciójuk szerint nem csupán a szórakoztatás profán intézményei, hanem a lokális életvilág egészét megragadó és értelmező szellemi tevékenység színterei.”
Biczó Gábor

„A tűnődés nem az elme képessége, hanem a léleké. Olyan művészet, mely feltárja a világ valóságos természetét. A megismerés legfinomabb módszere, a titkok szelíd közelítése, fürkészése. Nem támadás a tudásért. Barátságos ismerkedés.”
Su-la-ce – Közreadja Sári László

„A helyes cselekedetek sikeressége elsősorban lelkünk egyensúlyán múlik, ha az egyensúly állandósul, akkor minden tettünk az erényt valósítja meg.”
Szoboszlai-Kiss Katalin