Keresés:
Műhely

Kína - A Közép Birodalma


Műhely


A győri Műhely folyóirat


Kína tematikájú számának bemutatója


A Közép Birodalma


Nyitott Műhely (Budapest XII., Ráth György u. 4.)


2016. december 7-én, szerdán 18 órakor


Közreműködnek:

Csibra Zsuzsanna

Gulyás Csenge

Hartyándi Mátyás

Kozjek-Gulyás Anett

Salát Gergely

Zombory Klára


A beszélhetést vezeti:

Sári László


Házigazda:

Villányi László


Mindenkit szeretettel várunk!


www.gyorimuhely.huA tematikus szám a helyszínen megvásárolható!Csibra Zsuzsanna 1970-ben született Szolnokon. 2012 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének adjunktusa. Modern nyelvi órák mellett kultúrtörténeti és irodalmi kurzusokat tart. Kutatási területe a klasszikus kínai költészet, és annak magyar fogadtatása.

Gulyás Csenge 1979-ben született Szegeden. Kína-kutató, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Kínai Tanszékének oktatója. 2009-ben szerzett diplomát az ELTE kínai szakán, egyetemi évei alatt egy-egy évet töltött Kínában, illetve Vietnamban. 2009-2015 között az ELTE BTK Kínai Tanszékén modern kínai nyelvet és kínai történelmet tanított, három éven keresztül az ELTE BTK Távol-keleti Intézet könyvtárának könyvtárosa volt. 2015 óta a PPKE-n tanít. Szakterülete az ókori kínai történelem és történetírás.

Hartyándi Mátyás 1986-ban született Győrben. Játékpedagógus, prefektus. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium nevelőtanáraként játékosított kínai nyelvórákkal, valamint Keleti-Ázsia kultúráját feldolgozó szakkörökkel igyekszik megismertetni és megszerettetni diákjaival Kelet-Ázsiát. Sinológiai kutatási területe: a Zhou-kori kínai bölcselet, különös tekintettel Yang Zhu.

Kozjek-Gulyás Anett Phd. Szociológus, sinológus, kínai szakos nyelvtanár. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem sinológia tanszékének egyetemi adjunktusa. Kutatási területei: a mai kínai társadalom szerkezete, rétegződése, társadalmi változások, a kínai közösségek és a befogadó nemzet értékpreferenciáinak, célértékeinek, emberi tulajdonságainak, életstratégiáinak különbségei, a kínai nyelv mint idegen nyelv elsajátítása, a magyar nyelvtanulók nyelvtanulási stratégiáinak és stílusainak jellegzetességei, a kínai nyelv nyelvtanítási módszerei, a kínai nyelvvizsgák szintillesztése a Közös Európai Referenciakerethez.

Salát Gergely 1975-ben született Budapesten. Kína-kutató, a PPKE és az ELTE oktatója. 2001-től az ELTE-n tanít kínai történelemmel, kultúrával, nyelvvel kapcsolatos tárgyakat, 2013-tól a PPKE főállású egyetemi docense, az itt működő Kínai Tanszék és Modern Kelet-Ázsia Kutatócsoport vezetője. Szakterülete a kínai jog- és intézménytörténet, emellett mai kínai politikával és kelet-ázsiai nemzetközi kapcsolatokkal is foglalkozik.

Sári László 1950-ben született Budapesten. Író, filozófus, keletkutató.

Zombory Klára 1972-ben született Budapesten. Sinológus, műfordító. Kutatási területe a kortárs kínai irodalom. A Magyar-Kínai Baráti Társaság elnöke, a China Publishing Group Fordításkutatási Intézetének a tanácsadója. 2015-ben „Special Book Award of China for Young Scholars” kínai állami kitüntetésben részesült, 2007-ben Babits Mihály műfordítói ösztöndíjat kapott. Számos regényt, kisregényt, novellát, filmszövegkönyvet és tankönyvet fordított. Legfontosabb publikációi: Yan Ge: Szecsuáni csípős, Európa, 2015; Mo Yan: Békák, Noran Libro, 2014; Mo Yan: Őszi víz, Nagyvilág, 2013/02; Yu Dan: Konfuciusz szívből, Háttér Kiadó, 2009; Jiang Rong: Farkastotem, Magvető, 2009; Fan Wu: Február virágai, Ulpius-ház, 2008; Nők egy fedél alatt – Mai kínai kisregények, (szerk., ford., életrajzok), Európa, 2003.vissza