Aktuális szám

Aktuális szám

Tartalom

Juan Goytisolo: Don Quijote, Don Juan és Celestina (Csuday Csaba fordítása)

„Calisto és Don Juan fel sem bukkanhatott volna másutt, mint Spanyolországban, s akárcsak Don Quijote és a pikareszk regények antihősei, egyként a keresztény, muzulmán és zsidó spanyolok evilági együttélésének irodalmi ábrázolásai, azé az együttlétezésé, amelynek eltörlése mélyen érintette a spanyol jellemet, és nyomai a mai napig fellelhetők.”

*

Alain de Botton: Baudelaire és Hopper avagy a nyugtalanság poézise (Szilágyi Mihály fordítása)

„Az utazás gondolatokat ébreszt. Kevés helyen tudunk jobban elmélkedni, mint egy mozgó vonat, hajó, repülő ülésében. Mintha közvetlen összefüggés volna a szemünk előtt feltáruló látvány és a fejünkben sorjázó gondolatok között: kedvez a panoráma a nagy ívű gondolatoknak, az először látott hely az újaknak. A máskor elakadásra hajlamos gondolatmenetet mozgásban tarja a táj folytonos változása.”

*

Christopher Woodward: Párducnyomok (Szilágyi Mihály fordítása)

„Az ezer éve ott élő család utolsó hercege, Giuseppe Tomasi di Lampedusa a palotában született 1896-ban, és annak ugyanabban a szobájában aludt majdnem egészen »1943. április 5-ig, amikor az Atlanti óceán túlpartjáról hozott bombák megsemmisítették az épületet«. Lampedusa, miután szemügyre vette a »rettenetes romokat«, sokkos állapotban tizenhárom kilométert gyalogolt a barátja házáig, akinél aztán három napig szótlanul üldögélt porlepte ruhájában.”

*

Imre Flóra: Apáti-völgy

Bujdosó Ady Endre rigmusa

Mediterráneum

Baán Tibor: Érzelem I.

Érzelem II.

Ész

Akarat

Tatár Sándor: Ballaszttalan vers

Költőileg igencsak

André András: Hallatán menthetetlenül síkossá

Puszika

Boda Magdolna: a szavak összeterelnek

anyám növényei

Takács Nándor: A kert

Mozi

Kertai Csenger: Zöld kövek gurulnak

Fecskék

Nyilas Atilla: Egynyári jegyzetek

Aczél Géza: (szino)líra – torzószótár

áramlik

arany

arány

aranybánya

Varga Imre: Játékszörnyeink

Nézőkép

*

Uri Asaf: Az aranyborjú

Az ördögszekér

*

Balázs Attila: Áldomás a sivatagban

A rendhagyó rádiós és a sátán

Csoda a halpiacon

Koldus és királynő

Dobosi Bea: Apikának mindenben igaza van

Kalász István: Homályban, hegyen

*

Hárs György Péter: Carl Gustav Jung magyarországi fogadtatása

„Jung korszerűtlenségét én valójában a kor nélküliségben látom, abban, hogy a kollektív tudattalan elmélete az archetípusokkal, típustana, álomértelmezése, metaetikává oldódó metapszichológiája mind az időtlenség, az állandóság, az örök igazság és az örök emberi »simogató lehelletét« árasztják felénk. Jelenbe kényszerített jövő nyújt itt kezet egy jövővé kényszerített (gyógyított?) jelennek.”

*

Pete Krisztián: John Stuart Mill társadalomjobbító motivációi: önérdek és együttérzés

John Stuart Mill: Önéletrajz (Pete Krisztián fordítása)

„Megtanultam hogyan érjem el a legtöbbet, ami elérhető, ha nem érhetek el mindent; hogy ahelyett, hogy méltatlankodnék és kedvetlen lennék, amiért nem lehetek teljesen a magam ura, hogyan legyek elégedett és bizakodó, mikor akár a legkisebb részem is van benne; és ha még ez sem lehetséges, akkor hogyan viseljem teljes lelki nyugalommal, hogy nincs beleszólásom semmibe. Az élet megtanított rá, hogy ezek az ismeretek és képességek a lehető legnagyobb jelentőséggel bírnak a személyes boldogság szempontjából, és ahhoz is elengedhetetlenül szükségesek, hogy a lehetőségeinkhez mérten – akár elméleti, akár gyakorlati emberként – a lehető legnagyobb mennyiségű jót hozzuk létre.”

*

Pataky Adrienn: „Megszólalni és kimondani, milyen” (Takács Zsuzsa: A Vak Remény)

Fekete J. József: „Szétszivárog minden, ami volt) (Ferenczes István: Veszedelmekről álmodom)

Kemsei István: Személytelen személyes (Szentirmai Mária: Folyóba hajló fa)

Szarvas Melinda (Fekete Vince)

Szénási Zoltán: (Loschitz Ferenc: Az elmozdítás tilalma)

Baróthy Zoltán: Kié a fül? És kié a nyelv? (Lackfi János: Levágott fül)

Horváth Nóra: Pragmatista védőbeszéd Richard Rorty emlékére (Krémer Sándor: A késői Richard Rorty filozófiája)

Matyus Dóra rajzai