Tehetséggondozás

Tehetséggondozó Műhely

Folyóiratunk hosszú évek óta fektet nagy hangsúlyt fiatal tehetségek felkutatására és segítésére. Lapszámainkban rendszeresen jelennek meg olyan szerzők, akik először a Műhelynek mutatták meg kézirataikat. 2022-es évfolyamunkban tehetséggondozó műhelyt, s ezzel együtt új rovatot indítunk olyan pályakezdő költők számára, akik eddigi szövegmutatványaik alapján bizonyították, hogy a versteremtő tehetség birtokában vannak, és akiknek megkülönböztetett figyelemmel szeretnénk nyomon követni, támogatni alkotói fejlődését.

Csiby Édua Boglárka bemutatkozása

A gimnáziumot a dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem, ahol nyelvi előkészítős osztályban tanulhattam, és dráma fakultációra is jártam.
Ezután a Pécsi Tudományegyetem angol- és magyartanári képzését végeztem el. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Irodalom-és Kultúratudományi Doktori Képzésén tanulok, disszertációm témája Virginia Woolf műveinek szubjektum, test- és térképzése. Tágabb kutatási területem a modern angol regényeken kívül a magyar kortárs regények térszerkezete és a tér különböző filozófiai megközelítései is.
A klasszikusok közül József Attila, Nagy László, Szabó Lőrinc és Pilinszky János költészete volt hatással rám. A kortársak közül Deres Kornélia, Láng Orsolya, Tóth Krisztina és Závada Péter versei inspiráltak.
Az írás már egészen kiskoromtól a gondolkodásom középpontjában volt, de tudatosan középiskolában kezdtem el vele foglalkozni. Nagy motivációt adott gimnáziumi dráma- és magyartanárom, akit azóta is példaképemnek tekinthetek.
Verseim eddig online felületeken jelentek meg, mint az Új Bekezdés és az ÚjNautilus. A Műhelyben megjelent verseim az elsők, amelyek folyóiratban megjelenhettek.

Sietős

néma életigenlés
zárja a sort a láncban,
beleragadni nem ér,
csak gyűjtsd össze
a tapadás átlátszó ködében
a riadt válaszdarabokat.
válaszokat a vágyott,
bágyadt nemlét
fárasztó várakozására.
most mást kell megjavítanod,
hiszen már kijártad
ezt az utat, csak hátrafelé.
szép otthonteremtés ez.

Párszor

lélegezd be a könnyes
pára viaszos
kitettségét. érezd
meg kitérdelt nadrágja
minden rojtját.
fordíts hátat a feketén
égő fájdalomnak.
feszes léptekkel kövesd
hátrahagyott szégyenérzeted,
majd irányítsd tekinteted
önmagad felé.

Lerakódás

vesztegzár zavar,
eredetiség lép működésbe,
hozzám rendeződik
a magány múltja.
ekképp nézem, ahogy
kilépsz az indulatos
féllétből, és nem várt
érzelmek csapódnak le
mögötted százával.
a lerakódás folyamatában
vesztegelsz még.

Hajlásban

a hajlásban felejtett
félmozdulat felől
nézlek éppen, rád
pillant a várakozás
tekintete is.
szemedben a fénynek
geometriája van,
a remény benne
nem sugarakat rajzol,
hanem merőlegeseket.
feltételes visszaigazolás
ez a térben. csábító
kérlelés a találkozásra.
tükrös tekintetek csatája.

(Műhely 2022/1)

Szilágyi Máté bemutatkozása

1996-ban születtem Egerben, keresztény-katolikus, munkásosztálybeli családban. A gyerekkoromat Felsőtárkányban töltöttem, a kamasz éveimet az egri Csebokszári lakótelepen. Az egri IQ-PONT Középiskolában érettségiztem 2015-ben, és nem tanultam tovább. Még abban az évben felköltöztem Budapestre, és több alkalmi munkát követően jelenleg személy- és vagyonőrként dolgozom, ami mellett írok, elsősorban verseket, illetve rövid prózákat. A szövegteremtés művészete egészen fiatal korom óta végigkísér, bár nem tudnám megmondani, hogy ez a szenvedély mikor és hogyan képződött. Lényegében, amióta képes vagyok betűket formálni, azóta írok. Először a kiskori mesék, majd ahogy idősödtem, a magyar klasszikusok és az amerikai irodalom nyújtott inspirációt és ösztönzést. Emellett folyamatosan érdeklődöm a világvallások iránt, és talán családi tradícióból, vagy csak a kulturális örökségem hatására, de kiváltképpen foglalkoztat a kereszténység, pontosabban a katolicizmus, magába foglalva az egyházi irodalmat, a korai és a középkori keresztény filozófiát, valamint az ezt övező misztikumot. Bár magamat agnosztikusnak tartom, rendszeresen olvasom a Bibliát és a keresztény gondolkodók műveit, úgy, mint Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást. Nagy hatással volt rám Pilinszky János, József Attila, Marno János és Hervay Gizella. Némileg korán kezdtem el foglalkozni a beat-nemzedék irodalmával, hamar inspirálódtam Charles Bukowski prózájából és lírájából. Majd, ahogy elmerültem az amerikai irodalomban, úgy fedeztem fel a posztmodernista confessional poetry iskoláját, valamint ezzel egyidőben a modern latin-amerikai irodalmat, ezáltal Sylvia Plath, John Berryman, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik és Pablo Neruda művészetét. Ők azok a szerzők, akiknek művei a legerőteljesebben motiváltak arra, hogy a szövegeimet publikáljam. Versem először 2021-ben jelent meg a zEtna oldalán. Azóta jelentem meg a Helyőrségen, az ÚjNautiluson, továbbá a Vár Ucca Műhely és az Ezredvég lapjain is.