Tehetséggondozás

Tehetséggondozó Műhely

Folyóiratunk hosszú évek óta fektet nagy hangsúlyt fiatal tehetségek felkutatására és segítésére. Lapszámainkban rendszeresen jelennek meg olyan szerzők, akik először a Műhelynek mutatták meg kézirataikat. 2022-es évfolyamunkban tehetséggondozó műhelyt, s ezzel együtt új rovatot indítunk olyan pályakezdő költők számára, akik eddigi szövegmutatványaik alapján bizonyították, hogy a versteremtő tehetség birtokában vannak, és akiknek megkülönböztetett figyelemmel szeretnénk nyomon követni, támogatni alkotói fejlődését.

Csiby Édua Boglárka bemutatkozása

A gimnáziumot a dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskolában végeztem, ahol nyelvi előkészítős osztályban tanulhattam, és dráma fakultációra is jártam.
Ezután a Pécsi Tudományegyetem angol- és magyartanári képzését végeztem el. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Irodalom-és Kultúratudományi Doktori Képzésén tanulok, disszertációm témája Virginia Woolf műveinek szubjektum, test- és térképzése. Tágabb kutatási területem a modern angol regényeken kívül a magyar kortárs regények térszerkezete és a tér különböző filozófiai megközelítései is.
A klasszikusok közül József Attila, Nagy László, Szabó Lőrinc és Pilinszky János költészete volt hatással rám. A kortársak közül Deres Kornélia, Láng Orsolya, Tóth Krisztina és Závada Péter versei inspiráltak.
Az írás már egészen kiskoromtól a gondolkodásom középpontjában volt, de tudatosan középiskolában kezdtem el vele foglalkozni. Nagy motivációt adott gimnáziumi dráma- és magyartanárom, akit azóta is példaképemnek tekinthetek.
Verseim eddig online felületeken jelentek meg, mint az Új Bekezdés és az ÚjNautilus. A Műhelyben megjelent verseim az elsők, amelyek folyóiratban megjelenhettek.

Sietős

néma életigenlés
zárja a sort a láncban,
beleragadni nem ér,
csak gyűjtsd össze
a tapadás átlátszó ködében
a riadt válaszdarabokat.
válaszokat a vágyott,
bágyadt nemlét
fárasztó várakozására.
most mást kell megjavítanod,
hiszen már kijártad
ezt az utat, csak hátrafelé.
szép otthonteremtés ez.

Párszor

lélegezd be a könnyes
pára viaszos
kitettségét. érezd
meg kitérdelt nadrágja
minden rojtját.
fordíts hátat a feketén
égő fájdalomnak.
feszes léptekkel kövesd
hátrahagyott szégyenérzeted,
majd irányítsd tekinteted
önmagad felé.

Lerakódás

vesztegzár zavar,
eredetiség lép működésbe,
hozzám rendeződik
a magány múltja.
ekképp nézem, ahogy
kilépsz az indulatos
féllétből, és nem várt
érzelmek csapódnak le
mögötted százával.
a lerakódás folyamatában
vesztegelsz még.

Hajlásban

a hajlásban felejtett
félmozdulat felől
nézlek éppen, rád
pillant a várakozás
tekintete is.
szemedben a fénynek
geometriája van,
a remény benne
nem sugarakat rajzol,
hanem merőlegeseket.
feltételes visszaigazolás
ez a térben. csábító
kérlelés a találkozásra.
tükrös tekintetek csatája.

(Műhely 2022/1)

Szilágyi Máté bemutatkozása

1996-ban születtem Egerben, keresztény-katolikus, munkásosztálybeli családban. A gyerekkoromat Felsőtárkányban töltöttem, a kamasz éveimet az egri Csebokszári lakótelepen. Az egri IQ-PONT Középiskolában érettségiztem 2015-ben, és nem tanultam tovább. Még abban az évben felköltöztem Budapestre, és több alkalmi munkát követően jelenleg személy- és vagyonőrként dolgozom, ami mellett írok, elsősorban verseket, illetve rövid prózákat. A szövegteremtés művészete egészen fiatal korom óta végigkísér, bár nem tudnám megmondani, hogy ez a szenvedély mikor és hogyan képződött. Lényegében, amióta képes vagyok betűket formálni, azóta írok. Először a kiskori mesék, majd ahogy idősödtem, a magyar klasszikusok és az amerikai irodalom nyújtott inspirációt és ösztönzést. Emellett folyamatosan érdeklődöm a világvallások iránt, és talán családi tradícióból, vagy csak a kulturális örökségem hatására, de kiváltképpen foglalkoztat a kereszténység, pontosabban a katolicizmus, magába foglalva az egyházi irodalmat, a korai és a középkori keresztény filozófiát, valamint az ezt övező misztikumot. Bár magamat agnosztikusnak tartom, rendszeresen olvasom a Bibliát és a keresztény gondolkodók műveit, úgy, mint Szent Ágostont és Aquinói Szent Tamást. Nagy hatással volt rám Pilinszky János, József Attila, Marno János és Hervay Gizella. Némileg korán kezdtem el foglalkozni a beat-nemzedék irodalmával, hamar inspirálódtam Charles Bukowski prózájából és lírájából. Majd, ahogy elmerültem az amerikai irodalomban, úgy fedeztem fel a posztmodernista confessional poetry iskoláját, valamint ezzel egyidőben a modern latin-amerikai irodalmat, ezáltal Sylvia Plath, John Berryman, Anne Sexton, Alejandra Pizarnik és Pablo Neruda művészetét. Ők azok a szerzők, akiknek művei a legerőteljesebben motiváltak arra, hogy a szövegeimet publikáljam. Versem először 2021-ben jelent meg a zEtna oldalán. Azóta jelentem meg a Helyőrségen, az ÚjNautiluson, továbbá a Vár Ucca Műhely és az Ezredvég lapjain is.

Ágnes

Kísérteties ködkép formájában Szent Ágnes is
megjelent anyád előtt. Szentelt fürdővizedben
mossa meg haját, így kevesebb a fogyasztás.
Apád annyira sovány, amennyire egy tíz
éves hulla sovány lehet, noha egykoron
pókhasába folyt a torkán át minden pénzetek.
Egészen kivirágzott ebben az izomhoz tapadt,
meszes külső vázban, s azóta is virágzik, hamu-
szürke sírhelyén. Szent hely ez, ahová édesanyád,
vérző hüvelyével, be sem teheti a lábát, ezért csak
istentelen távolságból nézi a fák közt meggörnyedt
halált. Ilyen távolról könnyű rémeket látni, s ami
még könnyebb: elmenekülni édesbús víziók közé.
Amit tehetsz most, ha harapós kedvében találod,
hogy kihúzod az időkerék tavaszrozsdás vasfogát,
s többet egy percig sem hagyod, hogy vigyorogjon.

Múlik

Anyádnak háttal ülsz.
Zsolnay porcelánok,
faragott elefánt díszek,
fájdalomcsillapítók és görcsoldók.
Csattog az olló. A kéz lassú.
A füled mellett megdermed.
Mosd le az ablakokat, lányom,
és locsold meg a virágokat.
Majd a kádban kísért tovább
a mélybarna zaj: kivérzést jósol,
s te a víz alatt dúdolod a morajlást.

Kívánság

Megtaláltad apád régi flaskáját,
és megdörzsölted a nyakrészén.
Kikelt belőle az Úr, akár egy dzsinn,
akár egy vércse, egy lebegő lidérctest.
Csak úgy szitált fölötted a levegőben.
Aztán a torkánál fogva ragadtad meg.
Arca elkékült — Milyen szép Európakék.
Milyen vérszagú, rákszagú, májszagú.
Foghíjas, kócos, borotválatlan. Apró.
Olyan apró, épphogy látszik és létezik.
És milyen nagyon jól létezik — Milyen
kíméletlenül létezik szorító markodban.
Nem kell, hogy sokan legyetek hozzá —
Legyetek csak ötvenvalahánymillióan.
Annyi ujj kell, amennyi képes lesz majd
kinyomni a szemét. Többet nem néz rád.
Kívánj valamit, de ne mondd el, mi az. Csak
jól rágd meg a szavakat, és köpd a szájába.
Hátha teljesül.

Madárkelepce

Ma mind csapdába esnek.
Miért segítenék rajtuk? Ez nagyanyám
álma, nem az enyém. Ő kihulló fogakat lát,
de nincs itt egyetlenegy száj sem, csupán
artikulálatlanul rikácsoló csőrök, illetve
néhány lehunyt szempár. Mind ismeretlen.
Bluest énekelek, a könnyeimmel nem küsz-
ködök, nem járok kórházba, s állandóan
lebegő, kopasz szárnyak vesznek körül.
Azt hiszem, a diófánkról érkező, reggeli
dalokat elfelejthetem, de könnyen hozzá
lehet szokni a háborús hírekhez is. Ma
vagyok itt életemben először, nem tudom,
meddig maradok. A húsleves finom.
Más nagyon nincs: néha kenyeret törünk
és bort iszunk, de annak szörnyű íze van.
A szagokat sem szeretem itt: minden avas.
Még fel kell elevenítsem az imákat, amiket
a mama gyerekkoromban tanított nekem.
Utána imádkozom azokért, akik csapdába
estek. Ki tudja, lehet, én is köztük vagyok¬:
elvégre évek óta nem láttam igaz hazátlant,
olyat, aki szeretné a hazáját.

(Műhely 2022/2)

Maros Márk

 

2001-ben születtem Budapesten. A Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakgimnáziumban végeztem drámatagozatos diákként. Itt lehetőségem volt megkezdeni a színház elméletében és gyakorlatában való elmélyülést. Ennek köszönhetően 2019-ben az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen dráma tantárgyból ötödik helyezettet értem el, 2020-ban pedig megkaptam a gimnázium által minden évben a legkiemelkedőbb drámatagozatos növendéknek osztott Ágai Ágnes-díjat.

Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi Karának magyar alapszakos hallgatója vagyok. Minorom a színházi stúdiumok. A tanulmányaimat érintően most éppen Szvoren Edina novellisztikájával foglalkozom, és a hiány alakzatát igyekszem megvizsgálni műveiben, különböző huszadik századi irodalomelméleti iskolák, mint a fenomenológia vagy a hermeneutika módszertanával. Az irodalommal való foglalatoskodás mellett rendkívül érdekel a társadalomelmélet és a kultúraszociológia, ezeken belül is legfőbbképp a tömegkultúra és a popkultúra fogalmát érintő kérdéskörök és elméletek.

A huszadik századi magyar költők közül József Attila és Pilinszky János, a kortársak közül Kemény István és Takács Zsuzsa van rám talán a legnagyobb hatással. Idegennyelvű költők közül Paul Celan költészete a legmeghatározóbb számomra. A kortárs képzőművészet és fotóművészet területéről Pavel Kuczynski festményeit, Gilbert Garcin fotóit és Nicolás Lamas installációit sosem győzöm dicsérni. Filmes területről rendkívül sok a hatás, ezért inkább a három legmeghatározóbb filmélményemet említeném meg, melyek a következők: Oldboy (2003); Korcs szerelmek (2000); Táncos a sötétben (2000).

A művészet szeretete mindig is velem volt, ezáltal pedig már egészen kiskorom óta mozgatja a fantáziámat az alkotótevékenység. Annak ellenére, hogy publikálni csak közel másfél éve kezdtem el, 14 éves korom óta egyfajta kényszer a versírás, amit, ha akarnék se tudnék abbahagyni, annyira automatikus működéssé vált a különböző sorok lejegyzése és egyberántása a hétköznapjaimban. Írtam már prózát és drámát is, de az azokkal való kísérletezéssel még nem leltem meg az utamat.

Megjelentek már szövegeim az Irodalmi Szemlében, a Magyar Műhelyben, a Családi Körben, a Nincs, az Új Bekezdés, a Napút Online, a Kifejtő és a Szövet oldalán, valamint megjelenés előtt állnak a Székelyföldnél, a Hídnál és a SZIFOnline-on.

Zsigmond Soma bemutatkozása

 

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium végzős tanulója vagyok. Szegeden születtem, 2004-ben. Kisgyermekkorom nagy részét Kecskeméten és Helvécián töltöttem. Itt ismerkedtem meg az irodalommal, valamint a film és színházművészettel. Iskolás éveimet a Kecskeméti Református Általános Iskola és Gimnáziumban és a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban kezdtem, egy költözés után azonban Fóton fejeztem be az általános iskolát. A gimnázium harmadik évében kezdtem el az írással komolyabban foglalkozni, műveimet pályázatokra küldeni. Elsőként a POKET Zsebkönyvek 100 szóban Budapest című könyvsorozatának 2021-es kiadásában jelent meg egy versem, majd 2022-ben a sárvári Diákírók és Diákköltők Találkozóján nyertem el arany minősítést és a pályázók díját.

Kedvelem a művészettörténetet, a festészetet, a hozzám leginkább közel álló irányzatok az absztrakt és az avantgárd.

Nagy hatással voltak rám Rilke, Goethe és Tolkien művei, valamint Tarkovszkij filmjei. A magyar szerzők közül Petri György, Szabó Lőrinc, Karinthy Frigyes, Kassák Lajos és Kosztolányi Dezső művei nyújtottak inspirációt, a kortársak közül pedig Deres Kornélia, Závada Péter, Fodor Ákos, Bíró Krisztián és Nagy Márta Júlia munkásságát követem.